Univers de copil

A+ R A-


Mesaje, sms, felicitari şi statusuri creştine de Paşte 

mesaje pasteCea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului – Paştele, e prilejul potrivit de a pune în centrul atenţiei noastre învăţătura lui Iisus Hristos. Jertfa sa pe cruce este supremul sacrificiu în numele dragostei şi al speranţei. "Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi" (Crezul).

"În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le Cel ce eşti necuprins". Acest tropar, pe care preotul în rosteşte în timpul Sfintei Liturghii, este adesea considerat ca un rezumat al învăţăturii ortodoxe despre învierea lui Hristos. Dumnezeu adevărat, Hristos este pretutindeni şi pe toate le umple, fiind necuprins. Niciodată nu s-a despărţit de Tatăl şi de Duhul, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt fiind "Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită". Bucuria învierii Domnului Iisus Hristos să vă umple sufletul şi să renască iubirea. Nu uitaţi să trimiteţi şi celor dragi un mesaj care să vestească această mare taină.

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2 Hristos a înviat! 

Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Efeseni 3 Hristos a înviat!

Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Matei 16 Hristos a înviat!

Ce am greşit – să ne fie iertat, ce am iubit – să ne lumineze calea, ce am sperat – să se realizeze, ce am sacrificat – să nu simtă durere, ce vrem să devenim – să ne fie pus în suflet din sufletul inegalabil al lui Hristos, ca să renaştem în bucurie! Hristos a înviat!

Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! Psalmii 9 Hristos a înviat!

Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna: iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Romani 6:8-10 Hristos a înviat!

Dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre oameni! 1 Corinteni 15:17-19 Hristos a înviat!

Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Matei 5 Hristos a înviat!

Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta, şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate. Iov 8 Hristos a înviat!

Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii. Filipeni 2:13-15 Hristos a înviat!

Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Fapte 10:34-36 Hristos a înviat!

Fie ca sfânta sărbatoare a învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3 Hristos a înviat!

Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos. 1 Corinteni 15:20-22 Hristos a înviat!

Iisus a luat cuvântul, şi le-a zis: "Aveţi credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: “Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut." Marcu 11 Hristos a înviat!

Iisus: Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora, pe care I i-ai dat Tu. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17:1-3 Hristos a înviat!

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Ieremia 29 Hristos a înviat!

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Proverbe 19: 21-23 Hristos a înviat!

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Ioan 4 Hristos a înviat!

Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur. Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii; căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuşi. Galateni 6:2-5 Hristos a înviat!

Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. Deuteronomul 7 Hristos a înviat!

Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Ioan 4 Hristos a înviat!

Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. Ioan 4 Hristos a înviat!

Şi tu, fiule, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie. Cronici 28 Hristos a înviat!

Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi, şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El! Isaia 30 Hristos a înviat!

Citeşte şi Mesaje şi citate de Paşte Mesaje creştine de Paşte, Mesaje, sms, urări şi felicitări de Paşte precum şi despre Simboluri de Paşti.


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai noi:
Articole asemanatoare mai vechi:

Nume de copii cu litera M si s…

Nume de copii cu litera M si semnificatie

Nume de copii cu litera M si semnificatie   Ce nume va purta copilul tau atunci cand va veni pe lume? Noi iti propunem o lista cu unele dintre cele mai populare...

Catrinel se joaca

Catrinel se joaca

Catrinel se joaca   Va oferim spre lectura versurile poeziei „Catrinel se joaca”. Textul apartine lui J. Korczakowska, iar ilustratia e semnata J. Makowski.   Motanel isi spala-agale labele domniei sale, Iar fetita, Catrinel, ia...

Vitaminele si sanatatea

Vitaminele si sanatatea

Vitaminele si sanatatea   Vitaminele sunt factori deosebit de importanti, necesari in cantitati mici sau foarte mici – zilnic cateva miligrame sau micrograme – pentru buna functionare a organismului si mentinerea sanatatii....

Felicitari de Paste cu mieluse…

Felicitari de Paste cu mielusei

Felicitari de Paste cu mielusei   Vezi colectia noastra de felicitari de Paste cu mielusei. Fa o surpriza placuta celor dragi si sarbatoreste Pastele alaturi de ei, in familie. Transmite cele mai...

Citate despre prieteni

Citate despre prieteni

Citate despre prieteni Un prieten aproape în momentele de restrişte ne poate ajuta să ne vindecăm mai uşor rănile. Vă oferim o colectie de citate despre prieteni. Puteţi folosi citatele pentru...